Çukurova ve KKTC Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Altıntop Çeşitlerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi

  • Turgut YEŞİLOĞLU
  • Meral İNCESU
  • Berken ÇİMEN
  • Bilge YILMAZ
  • Müge UYSAL KAMİLOĞLU
  • Ercan AKERZURUMLU
  • Yeşim REHBER
Keywords: Turunçgil, altıntop, kalite, olgunlaşma indeksi, meyve suyu rengi

Abstract

Akdeniz havzası, turunçgil meyvelerinin sofralık üretimini sağlayacak uygun ekolojik koşullara sahiptir. Ancak turunçgil meyvelerinin kalite parametreleri ekolojilere göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle çeşitlerin farklı ekolojilerde yetiştirilerek kendi ekolojisinde ve farklı ekolojide karşılaştırılması ve hangi ekolojide hangi çeşitlerin yetiştirilmesinin daha uygun olduğunun belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Çukurova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güzelyurt kazası ekolojik koşullarında yetiştirilen Flame, Rio
Red ve Star Ruby altıntop çeşitlerinin bazı meyve kalite parametreleri karşılaştırılmıştır. Her iki lokasyonda çeşitlerin derim döneminde meyve ağırlığı (g), meyve uzunluğu (mm), meyve genişliği (mm), kabuk kalınlığı (mm), çekirdek sayısı (adet), titre edilebilir asitlik (%),
SÇKM (%), SÇKM/Asitlik oranı ve usare miktarı (%) incelenmiştir. Ayrıca çeşitlerin meyve suyu renkleri L, a*, b*, Chroma ve hueo cinsinden belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda her iki ekolojide de en ağır meyveler Rio Red çeşidinde saptanmış, KKTC koşullarında tüm çeşitlerin meyve kabuk kalınlığının ve çekirdek sayısının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Her iki lokasyonda da en yüksek SÇKM/Asit oranı ve en koyu meyve suyu rengi Rio Red çeşidinden elde edilmiştir.

Published
2019-07-22
How to Cite
YEŞİLOĞLU, T., İNCESU, M., ÇİMEN, B., YILMAZ, B., KAMİLOĞLU, M. U., AKERZURUMLU, E., & REHBER, Y. (2019). Çukurova ve KKTC Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Altıntop Çeşitlerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 6(1), 107-111. Retrieved from http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/240
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)