Bazı Göbekli Portakal Çeşitleri ile Türkiye’de Selekte Edilmiş Bazı Washington Navel Tiplerinin Adana Ekolojik Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

  • Bilge YILMAZ
  • Meral İNCESU
  • Berken ÇİMEN
  • Turgut YEŞİLOĞLU
  • Seher PAMUK
Keywords: Göbekli portakal, seleksiyon, adaptasyon,verim, kalite

Abstract

Washington Navel orta mevsimde olgunlaşan, çekirdeksiz, kendine özgü aroması olan oldukça kaliteli bir sofralık portakal çeşididir. Washington Navelin doğal mutasyonlara eğiliminin yüksek olması sebebiyle doğada farklı olgunlaşma dönemlerine sahip ayrıca mevcut çeşitten daha kaliteli tipleri bulabilmek mümkündür. Bu amaçla Türkiye’de yapılan seleksiyon çalışmasında
40 Washington Navel tipi 1979-1983 yılları arasında selekte edilmiş, Adana ekolojik koşullarında değerlendirilmek üzere dikimleri yapılmıştır. Bu çalışmada, bu tiplerin dünyada yaygın olarak yetiştirilen Navelina, Navelate ve Frost Washington navel göbekli portakal çeşitleri ile aynı koşullarda verim ve kalite bakımından karşılaştırılması yapılmıştır. 2011 ve 2012 yılları olmak
üzere iki yıl boyunca değerlendirilen verim değerleri bakımından göbekli portakal çeşit ve tiplerinde kümülatif verimde en yüksek değer Navelina; en düşük ise 39A tipinde belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek meyve ağırlığı 31A tipinde belirlenmiş, selekte edilmiş tüm tiplerin Navelina, Navelate ve Frost Washington navel çeşitlerinden daha iri meyveli oldukları
saptanmıştır. En uzun ve en geniş çaplı meyveler 31A tipinden; en kısa ve en dar çaplı meyveler ise Navelate çeşidinden elde edilmiştir. Meyve indeksinde en yuvarlak şekilli meyveler 37A tipinde belirlenmiştir. Meyve kabuk kalınlığı en yüksek 37A tipinden en ince ise Navelate çeşidinden elde edilmiştir. Turunçgillerde olgunlaşma parametresi olan SÇKM/Asit oranı en yüksek
3M, 5M ve 8M tiplerinde, en düşük Frost Washington navel (kontrol) de belirlenmiştir. Usare miktarı ise en yüksek Frost Washington navel ve Navelina’da en düşük 3M’de tespit edilmiştir.

Published
2019-07-23
How to Cite
YILMAZ, B., İNCESU, M., ÇİMEN, B., YEŞİLOĞLU, T., & PAMUK, S. (2019). Bazı Göbekli Portakal Çeşitleri ile Türkiye’de Selekte Edilmiş Bazı Washington Navel Tiplerinin Adana Ekolojik Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 6(2), 05-11. Retrieved from http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/280
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)