Farklı Anaçların Rio Red Altıntopunda Meyve Verimi, Yaprak Bitki Besin Elementleri ve Klorofil İçeriği Üzerine Etkileri

  • Müge U. KAMİLOĞLU
  • Mustafa KAPLANKIRAN
  • Berken ÇİMEN
Keywords: Turunçgil, altıntop, anaç, besin elementi, verim

Abstract

Bir çok meyve türünde olduğu gibi, turunçgil yetiştiriciliğinde de anaç kullanımı çok önemli bir konudur. Anaçlar sahip oldukları değişik özellikler nedeniyle, yetiştiricilikte karşılaşılan sınırlayıcı ve engelleyici faktörlerin (biyotik ve abiyotik) çözümlenmesinde, verimlilik, erken meyveye yatma ve meyve kalitesi gibi yetiştirici ve pazar isteklerinin karşılanmasında ve çeşit devamlılığının sağlanmasında çeşitli yararlar sağlamaktadırlar. Bu çalışma, Mustafa Kemal Üniversitesi’ne ait Dörtyol’ da bulunan ‘Doç. Dr. T. Hakan DEMİRKESER Subtropik Meyveler, Turunçgiller Araştırma ve Uygulama Alanı’nda yürütülmüştür. Denemede yedi farklı turunçgil anaçları (Tuzcu 31-31, Carrizositranjı, Troyersitranjı, Smoothseville, Brezilya turuncu,Kalamondin, Volkameriana) üzerine aşılı ’Rio Red’ altıntop çeşidinde yaprak besin elementleri içeriği, (N, P, K, Fe, Mn, Mg, Cu, Na), klorofil içeriğine (Yaz ve Kış dönemi) ve meyve verimine etkileri incelenmiştir. Yaprakların
N,P,K,Mg,Fe içeriğine anaçların etkisi, istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Rio Red altıntopunda N,P,K içeriği Carrizositranjı’nda en yüksek bulunmuştur. Yaz ve Kış döneminde alınan yaprakların klorofil içeriği istatistiksel olarak önemsiz bulunmuş olup,toplam klorofil içeriği 0,81 - 1,47 mg/g arasında değişim göstermiştir. Meyve verimi bakımından ise en yüksek verim Volkameriana anacında en düşük verim ise SmoothSeville ve Brezilya turuncundan elde edilmiştir.

Published
2019-08-01
How to Cite
KAMİLOĞLU, M. U., KAPLANKIRAN, M., & ÇİMEN, B. (2019). Farklı Anaçların Rio Red Altıntopunda Meyve Verimi, Yaprak Bitki Besin Elementleri ve Klorofil İçeriği Üzerine Etkileri. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 8(2), 16-20. Retrieved from http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/349
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)