Erken Dönemde Olgunlaşan Bazı Mandarin Çeşitlerinin Adana Ekolojik Koşullarında Meyve Kalite Kriterleri ve Hasat Dönemlerinin Belirlenmesi

  • Turgut Yeşiloğlu
  • Bilge Yılmaz
  • Meral İncesu
  • Berken Çimen
Keywords: Turunçgil, erkenci mandarin, olgunluk indeksi, meyve kalitesi

Abstract

Ülkemizinde içinde bulunduğu Akdeniz havzası, turunçgil meyvelerinin sofralık üretimini sağlayacak uygun ekolojik koşullara sahiptir. Erkencilik özelliği ile bilinen ve subtropik koşullarda kaliteli olarak yetişen Satsuma mandarinleri meyve verim ve kalitesi bakımından ekolojik koşullardan etkilenmektedir. Büyük bir tüketici kitlesi bulunan turunçgil meyvelerinin üretim deseninin geniş bir zamana yayılarak yıl boyunca pazara taze turunçgil sunacak şekilde oluşturulması gereklidir. Böyle bir üretim deseni turunçgil meyvelerinin belli bir döneme yığılmasını engelleyerek hem taze turunçgillerin pazara arzını hem de fiyatın korunmasını sağlamakta, ayrıca diğer ihracatçı ülkelerle rekabet şansını arttırmaktadır. Bu çalışmada erken dönemde olgunlaşan Dobashi Beni ve Satsuma Silverhill 22-9 satsuma çeşitleriyle Bower ve Temple melezi olan erkenci Fallglo çeşidinin Adana ekolojik koşullarında gösterdikleri meyve özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca ekim, kasım ve aralık ayları
olmak üzere üç farklı dönemde yapılan örneklemelerde çeşitlerin olgunlaşma dönemleri saptanmıştır. Dobashi Beni ve Satsuma Silverhill 22-9 çeşitlerinin 15 Ekim tarihinde hasada geldiği ve Çukurova Bölgesinde alternatif erkenci çeşit olarak üretim desenine girebileceği saptanmıştır.
Öte yandan Fallglo çeşidi için en uygun derim tarihinin aralık sonu olduğu ve orta-geç mevsim çeşidi olarak değerlendirilmesi gerektiği belirlenmiştir.

Published
2019-08-01
How to Cite
Yeşiloğlu, T., Yılmaz, B., İncesu, M., & Çimen, B. (2019). Erken Dönemde Olgunlaşan Bazı Mandarin Çeşitlerinin Adana Ekolojik Koşullarında Meyve Kalite Kriterleri ve Hasat Dönemlerinin Belirlenmesi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 8(2), 01-04. Retrieved from http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/352
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)