Termik SantraldenSavrulan Küllerdeki Ağır Metallerin Mısır (Zea mays L.) ÜzerindeMeydana Getirdiği Genetik ve Epigenetik Değişikliklerin Moleküler Yöntemler ile Tespit Edilmesi.

  • Hüseyin BULUT
  • Nalan YILDIRIM DOĞAN
Keywords: Ağır metal, Epigenetik, IRAP, Retrotranspozon.

Abstract

Çevre kirliliği sanayi devrimi ve endüstrileşmeden dolayı canlılar için önemli bir unsur olmuştur. Ülkemizde artan enerji htiyacının karşılanmasında termik santraller önemli bir paya sahiptir. Bu santrallerden atılan ağır metaller çevre kirliliğinin ana etkenlerinden birisi konumundadır. Ağır metallerin bitki metabolizmasında meydana getirdiği genetik, epigenetik, kanserojenik etkisi üzerine birçok çalışma mevcuttur. Bitkiler sabit konumlarından dolayı çevre kirliliğinin meydana getirdiği genetik toksisitenin tespitinde kullanılan biyoindikatör durumundadırlar. Bu durumdan dolayı Allium cepa, Triticum aestivum, Zea mays, Hordeum vulgare, Vicia faba ve Arabidopsis thaliana gibi farklı bitki türleri araştırmacılar tarafından son yıllarda genotoksik etkinin tespiti için model organizma olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda ağır metallerin neden olduğu stres nedeniyle arpada
meydana gelen toksik etkinin düzeyi IRAP analizleri ile değerlendirilmiştir. Sonuçlarımız ağır metal kaynağına yakın konumdan yetişen arpa örneklerinde polimorfizmlerin oluştuğu ve GTS değerinde düşüş meydana geldiğini göstermiştir.

Published
2019-08-09
How to Cite
BULUT, H., & DOĞAN, N. Y. (2019). Termik SantraldenSavrulan Küllerdeki Ağır Metallerin Mısır (Zea mays L.) ÜzerindeMeydana Getirdiği Genetik ve Epigenetik Değişikliklerin Moleküler Yöntemler ile Tespit Edilmesi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 10(2), 38-43. Retrieved from http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/401
Section
Research Articles