Kaynak Hakkına İlişkin Türk Medeni Kanunundaki Hükümler Hakkında Bir Değerlendirme

  • Yıldız ABİK
Keywords: İrtifak hakkı, Bütünleyici parça, Tazminat, Kaynak Ortaklığı, Tapu Kütüğü.

Abstract

Bu çalışmada, öncelikle Türk Medeni Kanunu bağlamında kaynak hakkı kavramı incelenecektir. Daha sonra mülkiyet hakkının konusu olarak kaynak hakkı ve bu mülkiyetin muhtevası incelenecektir. Kaynaklar, çıktıkları arazinin bütünleyici parçası sayılırlar. Ayrıca bu çalışmada kaynak mülkiyetinin özel hukuktan doğan sınırlarından kaynak ortaklığı ve zorunlu su hakkı incelenecektir. Yine bu sınırlar bağlamında, kazı, yapı gibi faaliyetler nedeniyle kaynakların kısmen kesilmesi veya kirletilmesi gibi nedenlerle kaynaklara ve kuyulara verilen zarar dolayısıyla tazminat istenebilir. Ayrıca kaynakların eski hale getirilmesi talep edilebilir. Kaynak üzerinde eşyaya ve kişiye bağlı olarak irtifak hakları kurulabilir. Bu bağlamda, kaynak hakkının konusu, bu hakkın kurulması ile hükümleri incelenecektir. Bağımsız ve sürekli kaynak hakkı tapu kütüğüne tescil edilince taşınmaz hükmüne tabi olur. Ayrıca çalışmamızda, kaynak hakkının sona ermesi incelenecektir. Son olarak, çalışmamızda kaynak hakkı ile ilgili söz konusu hükümlerin güncelliği bakımından yeterli ve Türk Medeni Kanunu’nun sistematik yapısına uygun olup olmadığını tartışacak ve eleştirisini yapacağız.

Published
2019-07-12
How to Cite
ABİK, Y. (2019). Kaynak Hakkına İlişkin Türk Medeni Kanunundaki Hükümler Hakkında Bir Değerlendirme. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 3(1), 79-91. Retrieved from http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/84
Section
Research Articles