Su Havzalarında Yönetim Planlamasının Önemi

  • Ebru YILMAZ
  • Abdullah YILMAZ
  • Dilan ARSLAN
Keywords: Su havzası, yönetim planlaması

Abstract

Su, tüm canlılar için vazgeçilmez bir doğal kaynaktır. Yeryüzünün büyük bir kısmı sularla kaplı olmasına karşın, bunun salt %3’lük bölümü tatlısu ve kullanılabilir su niteliğindedir [1]. Su içindeki yaşamı iyi bir şekilde anlayabilmek için sadece organizmayı bilmek yeterli değildir,
aynı zamanda organizmaya doğrudan veya dolaylı olarak etki eden dış etmenleri veya çevre faktörlerini de bilmek gerekir. Her canlının varlığını koruyabilmesi için uygun bir yaşama ortamı gereklidir. Çünkü yaşam; organizma ile çevresi arasında temel maddelerin ve enerjinin düzenli ve
devamlı olarak değişimine bağlıdır [2]. Akarsu, göl ve denizler yerüstü sularını oluştururlar. Dünya nüfusunun hızla artmasına rağmen su kaynaklarının sabit olması, bu kaynakların kirletilmemesini ve çok iyi kullanılmasını gerektirmektedir. Bilinçli su kullanımıyla, yaşam kalitemizi bozmadan alacağımız basit tedbirlerle su kaynaklarımızın kirlenmesini ve tükenmesini önleyebiliriz. Bununla birlikte, üç tarafı denizlerle çevrili olan ve çok sayıda yerüstü ve yer altı su kaynaklarının bulunduğu ülkemizde sular, evsel ve endüstriyel atıklarla kirlenmektedir. Bu atıkların arıtılmadan su yataklarına verilmesi, katı atıkların düzensiz olarak alıcı ortama bırakılması, ayrıca bilinçsizce yapılan zirai ilaçlama ve gübrelemeden dolayı yerüstü suları kirlenmektedir [3]. Bu açıdan su kaynaklarının korunması için önlemler alınması ve sınırlamalar getirilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada, su havzalarında yönetim planı hazırlanması gerekliliği ve su havzalarında mevcut ekosistem ilişkilerini korumanın flora ve fauna çeşitliliği açısından önemini anlatmak amaçlanmıştır

Published
2019-07-12
How to Cite
YILMAZ, E., YILMAZ, A., & ARSLAN, D. (2019). Su Havzalarında Yönetim Planlamasının Önemi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 3(1), 75-78. Retrieved from http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/85
Section
Research Articles