Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkileri

  • Sedat KARAMAN
  • Zeki GÖKALP
Keywords: Küresel ısınma, iklim değişikliği, su kaynakları,

Abstract

Dünyayı tehdit eden en önemli sorunların başında gelen küresel ısınma, farklı bölgelerde farklı şekillerde kendini hissettirmeye başlamıştır. Sağlık ve besin üretimi yanında, endüstri ve sürdürülebilir ekosistemler için vazgeçilemez olan su kaynaklarına küresel ısınmanın etkide bulunması kaçınılmazdır. Küresel ısınma su kaynaklarının önemini arttırmakta olup, dünyanın pek çok bölgesi çölleşme riski ile karşı karşıya geleceğinden suyun önemi daha da artmaktadır. Küresel ısınmanın en önemli sonuçlarından biri olan su kaynaklarının azalması, sürdürülebilir yaşamı engelleyecek boyutlara ulaşmaktadır. Ekolojik dengenin korunması ve insan topluluklarının sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için, su kaynaklarının bugün
ve gelecekteki gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmada küresel ısınmanın su kaynaklarına etkileri ve alınması gereken önlemler ve araştırmalar özetlenmiştir.

Published
2019-07-12
How to Cite
KARAMAN, S., & GÖKALP, Z. (2019). Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkileri. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 3(1), 59-66. Retrieved from http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/87
Section
Research Articles