Mısır Bitkisinin Su Stresine Karşı Spektral Tepkileri

  • Gökhan ÇAMOĞLU
  • Şerafettin AŞIK
  • Levent GENÇ
Keywords: Spektral indeks, mısır, su stresi, sulama

Abstract

Bu çalışmada, Çanakkale yöresinde yetiştirilen tatlı mısırın sulama öncesi ve sulama sonrası olmak üzere yetişme periyodu boyunca su stresine karşı spektral tepkileri ölçülmüş ve elde edilen yaprak düzeyindeki spektral ölçümlerden yararlanılarak normalize edilmiş vejetatif değişim indeksi (NDVI), su band indeksi (WBI), basit oran (SR), yapısal bağımsız pigment indeksi (SIPI), pigment spesifik basit oran indeksi (PSSR), ayarlanmış klorofil absorpsiyon yansıma indeksi (MCARI), Zarco ve Miller indeksi (ZM) olmak üzere yedi farklı spektral indeks hesaplanmıştır. Söz konusu spektral indekslerin su stresini ayırt edebilme kabiliyetleri araştırılmıştır. Görünür ve yakın kızılötesi bölgeden hesaplanan bu indeksler su stresine karşı farklı değerler almışlardır. Stres düzeyi arttıkça SIPI ve MCARI değerleri artarken, diğer spektral indekslerin değerleri azalmıştır. Genel olarak tüm spektral indeksler birbirine yakın stres derecelerini tam olarak ayırt edememiştir. Ancak stres derecesinin artması ile spektral indekslerin aldığı değerler belirgin bir biçimde farklılaşmıştır. Sonuç olarak yapılan bu çalışma, uzaktan algılama tekniklerinin arazi çalışmalarında kullanılarak su stresinin gözlemlenebileceğini göstermiştir.

Published
2019-07-12
How to Cite
ÇAMOĞLU, G., AŞIK, Şerafettin, & GENÇ, L. (2019). Mısır Bitkisinin Su Stresine Karşı Spektral Tepkileri. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 3(1), 37-43. Retrieved from http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/90
Section
Research Articles