Ortaöğretim Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisine İlişkin Görüşleri

  • Menderes KILIÇASLAN
Keywords: İklim Değişikliği ,Sera Gazı , Sera Etkis

Abstract

Problem Durumu: İklim sistemi, Yerküre’nin yaklaşık 4.5 milyar yıllık tarihi boyunca milyonlarca yıldan on yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal olarak değişme eğilimi göstermiştir. Etkileri jeomorfolojik ve klimatolojik olarak iyi bilinen en son ve en önemli doğal iklim değişiklikleri, 4.Zaman’daki (Kuvaterner’deki) buzul ve buzularası dönemlerde oluşmuştur. Ancak 19. yüzyılın ortalarından beri, doğal değişebilirliğe ek olarak, ilk kez insan etkinliklerinin de iklimi etkilediği yeni bir döneme girilmiştir. Günümüzde iklim değişikliği, sera gazı birikimlerini arttıran insan etkinlikleri de dikkate alınarak tanımlanabilmektedir. Örneğin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (İDÇS), “Karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gõzlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmıştır Amaç: Çalışmada, eğitim bütünlüğü içinde toplumun geleceğine çok önemli katkıları olan öğrencilerin Küresel İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisine ilişkin görüşlerini değerlendirmek ,Öğretme ve öğrenme sürecinin temel öğelerinden biri olan öğrencilere su kaynaklarının önemi, , iyi insan, iyi vatandaş ve meslek adamı olarak geleceğin ülke ve toplumunda yerini alabilmesi bağlamında son derece özgün ve özellikli bir olgu olması amaçlanmıştır. Yöntem: Nitel bir araştırma olarak planlanan bu çalışma “olgubilim” deseninde yürütülmüştür. Araştırma 2009-2010 öğretim yılında Yozgat il
genelinde ve rastgele yöntemle seçilen 60 öğrenci ile yapılmıştır. Veriler, bu araştırma için araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Anket formu hazırlanırken Sera Gazı ,Su Kaynakları, iyi vatandaş ve meslek adamı olarak geleceğin ülke ve toplumunda yerini alabilmesi bağlamında son derece özgün ve özellikli bir olgu olması kavramları göz önüne alınmıştır. Anket formunun geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Verilerin çözümünde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Published
2019-07-12
How to Cite
KILIÇASLAN, M. (2019). Ortaöğretim Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisine İlişkin Görüşleri. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 3(1), 25-29. Retrieved from http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/92
Section
Research Articles