Tokat Uğrak Havzası Günlük Akımlarının Modellenmesi

  • İrfan OĞUZ
  • Kadri YÜREKLİ
  • Fazlı ÖZTÜRK
Keywords: MIKE 11, Hidroloji, Uğrak Havzası, Tokat

Abstract

Bu araştırma, 7 km2 alan kaplayan Tokat Uğrak havzasında yürütülmüştür. Çalışmada 1997-2001 yılları arasında ölçülmüş akım değerleri, MIKE 11 NAM adlı hidrolojik model yardımıyla simüle edilen akım değerleri ile karşılaştırılmıştır. Modeli oluşturan 14 parametreyle yapılan
duyarlılık çalışmasında model parametrelerinden akıma en duyarlı parametre, kök bölgesinde en fazla su depolama parametresi (Lmax) olarak belirlenmiştir. Model başarısı, EI (Efficiency İndex) ve RMSE (Root Mean Square Error) indeksi ile değerlendirilmiştir. Model beş yıllık dönem
için kümülatif hacimsel akımı iyi tahmin etmiştir. Ancak gözlemlenen akım ile simüle edilen akım arasındaki ilişki yeterince iyi olmamıştır.

Published
2019-07-12
How to Cite
OĞUZ, İrfan, YÜREKLİ, K., & ÖZTÜRK, F. (2019). Tokat Uğrak Havzası Günlük Akımlarının Modellenmesi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 3(1), 7-11. Retrieved from http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/95
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>