[1]
BULUT, H. and DOĞAN, N.Y. 2019. Termik SantraldenSavrulan Küllerdeki Ağır Metallerin Mısır (Zea mays L.) ÜzerindeMeydana Getirdiği Genetik ve Epigenetik Değişikliklerin Moleküler Yöntemler ile Tespit Edilmesi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences. 10, 2 (Aug. 2019), 38-43.