(1)
BULUT, H.; DOĞAN, N. Y. Termik SantraldenSavrulan Küllerdeki Ağır Metallerin Mısır (Zea Mays L.) ÜzerindeMeydana Getirdiği Genetik Ve Epigenetik Değişikliklerin Moleküler Yöntemler Ile Tespit Edilmesi. IJANS 2019, 10, 38-43.