BULUT, H., & DOĞAN, N. Y. (2019). Termik SantraldenSavrulan Küllerdeki Ağır Metallerin Mısır (Zea mays L.) ÜzerindeMeydana Getirdiği Genetik ve Epigenetik Değişikliklerin Moleküler Yöntemler ile Tespit Edilmesi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 10(2), 38-43. Retrieved from http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/401