1.
BULUT H, DOĞAN NY. Termik SantraldenSavrulan Küllerdeki Ağır Metallerin Mısır (Zea mays L.) ÜzerindeMeydana Getirdiği Genetik ve Epigenetik Değişikliklerin Moleküler Yöntemler ile Tespit Edilmesi. IJANS [Internet]. 9Aug.2019 [cited 28Sep.2020];10(2):38-3. Available from: http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/401