Sürdürülebilir Tarım Açısından Çankırı İkliminin Değerlendirilmesi

Abstract views: 141 / PDF downloads: 96

Authors

  • Bekir CENGİL
  • Şebnem KUŞVURAN

Keywords:

Çankırı, sıcaklık, sürdürülebilirlik, yağış

Abstract

Hızla artan dünya nüfusunun yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla birim alandan daha fazla verim almak için konvensiyonel tarıma ağırlık verilmiştir. Bunun sonucunda önemli miktarlarda üretim artışı sağlanmış ancak başta toprak ve su kaynakları olmak üzere doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı doğal dengenin bozulmasına neden olmuştur. Üretim aşamasında kullanılan kimyasalların insan sağlığı ve doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri görüldükçe gıda ve tarımsal üretim konusunda tamamıyla faklı bir politika ve uygulama arayışlarına gidilmiş, bunun sonucunda, insan sağlığını tehdit etmeyen ve doğal kaynaklar üzerinde olumsuz etkileri bulunmayan “Organik Tarım”, “Sürüdürülebilir Tarım” gibi alternatif üretim yöntemleri gündeme gelmiştir. Bu yöntemler tarımsal üretimin devamını sağlarken aynı zamanda doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımını da ön plana çıkartmaktadır. Bu kapsamda uzun dönemde toprak ve su kaynakları ile iklimi de içine alan doğal kaynakların tarımsal üretim ve çevre ilişkisinin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Tarımsal üretim aşamasında kullanılan kimyasalların ve arazi kullanım biçiminin atmosfer ile etkileşim içinde olduğu bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada; Çankırı’da geleceğe dönük tarımsal üretim planlamalarında sürdürebilir
tarım sistemi üzerinde durulması, üretimi doğrudan etkileyen bazı iklim parametrelerindeki değişim ve ekstrem durumların tespiti ve bu olaylara karşı tutum ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacak bilgi ve bulguların, sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde ortaya konulması amaçlanmıştır.

Downloads

Published

2019-07-16

How to Cite

CENGİL, B., & KUŞVURAN, Şebnem. (2019). Sürdürülebilir Tarım Açısından Çankırı İkliminin Değerlendirilmesi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 5(1), 166–169. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/138

Issue

Section

Research Articles

Most read articles by the same author(s)