Bazı Yabani Vişne (Prunus cerasus L.) Tiplerinin RAPD Tekniği İle Moleküler Karakterizasyonu

  • Mehmet AKSU
  • Hasan Cumhur SARISU
  • Suat KAYMAK
  • Yusuf ÖZTÜRK
  • İbrahim GÜR
  • Hakkı KOÇAL
Keywords: Prunus cerasus L., Anaç, RAPD, genetik benzerlik

Abstract

Bu çalışmada kiraz ve vişne türlerinde anaç olarak kullanılmak üzere selekte edilen yabani vişneler RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) moleküler yöntemi ile tanımlanmıştır. Farklı bölgelerden selekte edilen 38 yabani vişne tipi 16 RAPD primeri
kullanılarak araştırılmıştır. Kullanılan primerler 4 ile 16 arasında değişen bantlar vermiştir. Elde edilen veriler ile genetik benzerlikler hesaplanmış ve genetik benzerliklere dayalı dendrogram elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan tipler arasında iki sinonim grup olduğu belirlenmiştir. En düşük genetik benzerlik Simav-1 ile diğer 37 tip (%89) arasında bulunmuştur. En yüksek genetik benzerlik %99 ile
Yenişarbademli-6 ve Yenişarbademli-7, Sultandağı-7, Sultandağı-1 tiplerinden oluşan sinonim grup arasında tespit edilmiştir.

Published
2019-07-18
How to Cite
AKSU, M., SARISU, H. C., KAYMAK, S., ÖZTÜRK, Y., GÜR, İbrahim, & KOÇAL, H. (2019). Bazı Yabani Vişne (Prunus cerasus L.) Tiplerinin RAPD Tekniği İle Moleküler Karakterizasyonu. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 5(1), 78-81. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/163
Section
Research Articles