Eğirdir Koşullarında Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bağ Mildiyösüne (Plasmopara viticola (Berk.et. Curt.)) Karşı Reaksiyonlarının Araştırılması

  • Seçkin GARGIN
  • Yusuf ÖZTÜRK
Keywords: Mildiyö, üzüm, çeşit, bağcılık

Abstract

Bu çalışma 2010 ve 2011 yıllarında Meyvecilik Araştırma İstasyon müdürlüğünde 2005 yılında tesis edilmiş bağ parselinde yürütülmüştür. Doğal bulaşıklık şartlarında 10 farklı yöresel ve popüler üzüm çeşidinin mildiyöye karşı reaksiyonu incelenmiştir. Yöresel çeşitlerden Pembe Gemre, Siyah Gemre, Senirkent Dimridi, Burdur Dimridi popüler çeşitlerden Trakya İlkeren, Sultani Çekirdeksiz, AlphonseLavalee, Ata Sarısı, Italia ve Red Globe çeşitleri değerlendirilmiştir. Tesadüf blokları deneme desenine göre sayımlar deneme bağları içinde seçilen sıralarda 12 omcadan oluşan alt parsellerde 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Her tekerrürde yaprak hastalık indeksi için 12 omca x 12 yaprak=144 yaprak değerlendirilmiş ve hastalık indeksini tespit etmek amacıyla yaprak sayımlarında 0-4 skalası kullanılmıştır. Tüm sayımlar ve değerlendirmeler 2010 ve 2011 yılları için ayrı ayrı yapılmıştır. Hastalık indeksinin hesaplanmasında “indeks formülü” kullanılmıştır. Verilerin yıllara göre istatistik analiz sonucunda iki yıllık sonuçların değerlendirilmesiyle Siyah Gemre, Trakya İlkeren en hassas, Red Globe, Burdur Dimridi, ise en dayanıklı çeşitler olarak belirlenmiştir.

Published
2019-07-22
How to Cite
GARGIN, S., & ÖZTÜRK, Y. (2019). Eğirdir Koşullarında Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bağ Mildiyösüne (Plasmopara viticola (Berk.et. Curt.)) Karşı Reaksiyonlarının Araştırılması. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 6(1), 134-136. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/235
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)