Çilekte Hasat Öncesi Kalsiyum Klorit Uygulamasının Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) Gelişimi Üzerine Etkisi

Abstract views: 235 / PDF downloads: 105

Authors

  • Yusuf YANAR
  • Sabriye BELGÜZAR
  • Resul GERÇEKÇIOĞLU

Keywords:

Kalsiyum klorit, Botrytis cinerea, Kurşuni küf, çilek

Abstract

Bu çalışma, Kalsiyum klorit’in, çilekte meyve ve gövde çürümelerine neden olan Kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers & F) hastalığına etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 2005-2006 yıllarında, Tokat koşullarında yürütülen çalışmada Maraline çilek çeşidi kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede 4 farklı Kalsiyum klorür dozu (%0,5, %1, %2 ve %3) ve Kontrol olarak saf su kullanılmıştır. Çileklerin ilk çiçek oluşturmaya başladığı tarihten itibaren birer hafta arayla 5 kez Kalsiyum klorit uygulaması yapılmıştır. İlk uygulamadan yaklaşık bir ay sonra, çilek meyveleri hasat edilmiştir. Hasat edilen
meyveler çeşme suyunda yıkanmış ve yüzeyi kuruduktan sonra 2x104 spor/ml’lik B. cinerea spor konsantrasyonu püskürtülerek inokule edilmiştir. Meyveler, 22±3 ºC’de %85 nem koşullarında 15X12 cm şeffaf plastik kaplar içerisinde 5 gün süreyle inkübasyona bırakılmıştır.
Üçüncü günden itibaren kontrol grubu meyveleri ile %0,5 ve %1’lik Kalsiyum Klorit uygulaması yapılan meyvelerde çürümeler görülmüştür. Buna rağmen, %2 ve %3’lük Kalsiyum Klorit uygulamalarında ise denemenin sonlandırıldığı 5. güne kadar kurşuni küf gelişimi görülmemiştir. Ancak kurşuni küf gelişiminin engellendiği %3 lük CaCl dozu yapraklarda fitotoksik etki yaparak yanıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak çilekte hasat sonrası kurşuni küf hastalığının önlenmesi ve meyve sertliğinin korunması için %2 ‘lik Kalsiyum klorit uygulaması önerilebilir.

Downloads

Published

2019-07-23

How to Cite

YANAR, Y., BELGÜZAR, S., & GERÇEKÇIOĞLU, R. (2019). Çilekte Hasat Öncesi Kalsiyum Klorit Uygulamasının Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) Gelişimi Üzerine Etkisi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 6(1), 46–49. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/252

Issue

Section

Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>