Hibrit Mısır (Zea mays indentata Sturt) Çeşidi Islahı Üzerine Bir Araştırma

Abstract views: 233 / PDF downloads: 291

Authors

  • Ahmet ÖZ
  • Erkan ÖZATA
  • Halil KAPAR

Keywords:

Hibrit mısır, çeşit ıslahı

Abstract

Bu çalışma 2008 ve 2009 yıllarında Samsun, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün deneme alanında yürütülmüştür. Karadeniz Bölgesi Mısır Islahı Araştırmaları Projesi kapsamında atdişi hibrit mısır ıslahı amacı ile 2007 yılında oluşturulan yeni melez kombinasyonlar deneme materyalini oluşturmaktadır. 2008 yılında 26 yeni hibrit mısır ile 3 adet standart çeşit, 2009 yılında ise bu hibritlerin 11 tanesi, 5 standart çeşit ile denemeye alınmıştır. Çalışma tesadüf blokları
deneme desenine göre ilk yıl 4 tekrarlamalı, ikinci yıl 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada tane verimi, çiçeklenme süresi, bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, hasatta tane nemi ve tane/koçan oranı özellikleri incelenmiştir. Çalışmanın her iki yılında da incelenen özelliklerde elde edilen sonuçlara göre genotipler arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur. İlk yıl tane verimi değerleri 615 ile 1325 kg/da arasında değişmiştir. Çalışmanın ilk
yılında en yüksek verimi standart çeşit vermiş, onu 3 adet yeni melez takip etmiştir. Yeni melez olan TTM.2007-308 en yüksek verim veren standart ile aynı istatistik grupta yer almıştır. Denemenin ikinci yılında en yüksek verimi standart çeşit olan SAMADA-07 vermiş onu iki adet yeni hibrit mısır takip etmiştir. İkinci yıl genotiplerin tane verimleri 656 ile 1112 kg/da arasında değişmiştir. Bu çalışma sonucunda seçilen yeni hibritlerin mısır ıslahının ileri aşamalarında
değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Downloads

Published

2019-07-23

How to Cite

ÖZ, A., ÖZATA, E., & KAPAR, H. (2019). Hibrit Mısır (Zea mays indentata Sturt) Çeşidi Islahı Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 6(2), 19–23. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/278

Issue

Section

Research Articles

Most read articles by the same author(s)