Orta Karadeniz Ekolojik Koşullarında Şeker Mısırda (Zea mays saccharata Sturt.) Değişik Ekim Sıklıkları ve Azot Dozlarının Verim Öğelerine Etkisi

Abstract views: 71 / PDF downloads: 59

Authors

  • Erkan ÖZATA
  • Hasan Hüseyin GEÇİT
  • Saime ÜNVER İKİNCİKARAKAYA

Keywords:

Şeker mısır, azot dozları, ekim sıklıkları, bitki ve koçan boyu, hasıl verim

Abstract

Bu çalışma; Orta Karadeniz koşullarında iki yıl süre ile (2010 ve 2012) Merit F1 şeker mısır çeşidine altı değişik ekim sıklığı (50x15, 50x20, 50x25, 70x10, 70x15, 70x20 cm) ve beş değişik azot dozu (N5
, N10, N15, N20, N25 kg/da) uygulanarak, ekim sıklığı ve azot dozlarının verim öğelerindeki değişimin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Deneme tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre, 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ekim sıklıkları ve azot dozları arasında, bitki boyu, ilk koçan yüksekliği ve hasıl verim bakımından istatistiki olarak önemli fark saptanmıştır.Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; m2 de bitki sayısı (ekim sıklıkları) ve azot dozları arttıkça bitki boyu,
ilk koçan yüksekliği ve hasıl verim artmıştır. En yüksek; bitki boyu ilk, koçan yüksekliği ve hasıl verim 70x10 (14 bitki/m2 ekim sıklığından, azot dozları bakımından ise yüksek N25 azot dozundan elde edilmiştir.

Downloads

Published

2019-08-01

How to Cite

ÖZATA, E., GEÇİT, H. H., & İKİNCİKARAKAYA, S. ÜNVER. (2019). Orta Karadeniz Ekolojik Koşullarında Şeker Mısırda (Zea mays saccharata Sturt.) Değişik Ekim Sıklıkları ve Azot Dozlarının Verim Öğelerine Etkisi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 8(1), 54–58. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/330

Issue

Section

Research Articles