Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Elma Islah Çalışmaları

  • Emel KAÇAL
  • Gökhan ÖZTÜRK
  • Nilgün ATAY
  • Cumhur SARISU
  • Şerif ÖZONGUN
  • Ersin ATAY
  • Recep Ali EMRE
  • Özlem YÜREKLİ
Keywords: Malus x domestica, meyve kalitesi, melezleme, yeni çeşitler

Abstract

Dünya da ıslah çalışmaları çok eskilere dayanmakla birlikte 20.yy başlarında hız kazanmıştır. Sürekli değişen tüketici istekleri, mevcut çeşitlerin istenmeyen bazı özellikleri ile hastalık ve zararlılara hassasiyet göstermeleri, elma ıslahındaki çabaları arttırmıştır. Dünyadaki bu gelişmelere karşın, Türkiye’de yeni çeşit geliştirmeye yönelik çalışmalara öncelik verilmemiştir. Bu çalışmada, piyasada bulunan mevcut çeşitlerle rekabet edebilecek kaliteli ve hastalıklara dayanıklı yeni elma çeşitlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde elma da kombinasyon ıslahı ile ilgili ilk çalışmalar, 2005 yılında başlamış 2006 ve 2008 yıllarında da devam etmiştir. 2005 yılında 11, 2006 yılında 7 ve 2008 yılında 8 olmak üzere toplam 26 melezleme kombinasyonu oluşturulmuştur.
Kontrollü melezlemelerde yerli ve yabancı elma çeşitleri kullanılmıştır. Melezlemeler sonucu elde edilen genotip sayısı 5412 adet olarak belirlenmiştir. Bunların büyük çoğunluğu meyve değerlendirme testleri için ıslah parsellerine aktarılmışlardır.

Published
2019-07-08
How to Cite
KAÇAL, E., ÖZTÜRK, G., ATAY, N., SARISU, C., ÖZONGUN, Şerif, ATAY, E., EMRE, R. A., & YÜREKLİ, Özlem. (2019). Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Elma Islah Çalışmaları. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(1), 57-60. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/44
Section
Research Articles