MM 106 Elma Klon Anacında Mikoriza Uygulamalarının Bitki Gelişimine Etkileri

 • Kadir UÇGUN
 • Adem ATASAY
 • Hüseyin AKGÜL
 • Zekeriya AY
 • Cenk KÜÇÜKYUMUK
 • Hakkı KOÇAL
 • Salih BaKICI
 • Suat KAYMAK
 • Şerif ÖZONGUN
 • Seçkin GARGIN
 • Çağdaş AKPINAR
Keywords: MM 106, Mikoriza, bitki gelişimi

Abstract

Bu çalışma 2006-2007 yıllarında Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde yapılmış olup çalışmada MM 106 anacında uygun mikoriza türü ve bu mikorizalar için uygun ortam belirlenmeye çalışılmıştır. Tarla şartlarında yapılan çalışmada stoolbed yöntemi ile çoğaltılmış anaçlar 4 farklı ortama (toprak, toprak+çiftlik gübresi, Toprak+çiftlik gübresi+1. fosfor seviyesi, Toprak+çiftlik gübresi+2. fosfor seviyesi) dikilmiştir ve bu ortamlara 5 farklı mikoriza türü (Glomus culusterforme, Glomus deserticola, Glomus caledonium, Glomus mossea, Glomus intraradices)
uygulanmıştır. Her yıl sezon sonunda bitki boyu, bitki çapı, yaş kök ağırlığı, kuru kök ağırlığı, mikoriza infeksiyon yüzdesi ölçülmüş, sezon ortasında (temmuz ayında) yapraklarda P ve Zn analizleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda ilk yıldaki bitki boyu, bitki çapı ve inferksiyon yüzdesi hariç diğer ölçümler bakımından uygulamalar arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Mikorizaların olumsuz toprak koşullarında daha etkili olduğu bilinmektedir. Sürgün boyu haricinde diğer ölçüm ve analizler bakımından uygulamalar arasında farklılığın bulunmaması çalışmanın normal bakım şartlarında yürütülmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Published
2019-07-12
How to Cite
UÇGUN, K., ATASAY, A., AKGÜL, H., AY, Z., KÜÇÜKYUMUK, C., KOÇAL, H., BaKICI, S., KAYMAK, S., ÖZONGUN, Şerif, GARGIN, S., & AKPINAR, Çağdaş. (2019). MM 106 Elma Klon Anacında Mikoriza Uygulamalarının Bitki Gelişimine Etkileri. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 187-192. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/54
Section
Research Articles