Türkiye’de Elma Üretimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Hata Düzeltme Zaman Serileri Modeli Yaklaşımı

  • Güneş EREN
  • Abdulbaki BİLGİÇ
  • Bahri KARLI
Keywords: Elma arzı, Hata Düzeltme Modeli, Türkiye, Zaman Serileri

Abstract

Türkiye’de meyve üretim alanının yaklaşık yarısının elma üretim alanına tahsis edilmesi, elma üretiminin önemini belirgin bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Elma arzının kısa ve uzun dönem tepkisine ilişkin sınırlı sayıda çalışmalar vardır ve bu çalışmalar klasik yöntemler içermektedir.
Bizler bu çalışmada, zaman serilerinde Hata Düzeltme Modelini kullanarak kısa ve uzun dönemlerde elma arzına etki eden faktörleri belirlemeye çalıştık. Sonuçlar ekonomik teorinin de öngördüğü gibi, elma fiyatındaki artışlar kısa ve uzun dönemde elma arzını önemli derecede artırmaktadır. Elma ağaç sayısı ile bağımsız değişkenler arasında eşbütünleşme süreci sözkonusu olmuş ve ağaç sayısı ile bağımsız değişken setinin ortak hareket ettikleri bulunmuştur

Published
2019-07-12
How to Cite
EREN, G., BİLGİÇ, A., & KARLI, B. (2019). Türkiye’de Elma Üretimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Hata Düzeltme Zaman Serileri Modeli Yaklaşımı. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 167-173. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/57
Section
Research Articles