Samsun Koşullarında Bazı Elma Çeşitlerinin Bitkisel Gelişimi ve Verimliliği Üzerine Elma Klon Anaçlarının Etkisi

  • Nejdet KAPLAN
  • İdris MACİT
Keywords: Bitkisel gelişim, elma, klon anaçları, kümülatif verim, sık dikim

Abstract

Elma klon anaçlarının Samsun koşullarında çeşitlerin bitkisel gelişimi ve verimliliği üzerine etkilerini belirlemek amacını güden bu çalışma 2000 yılında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Çınarlık Deneme Alanı’nda tesis edilen bahçede yürütülmüştür. Çalışmada 4 elma klon anacı (M9, M26, MM 106, MM 111), 8 elma çeşidi (Granny Smith, Golden Delicious, Skyline Supreme, Cooper 7SB2, Starkrimson, Starkspur Golden, Jerseymac ve Breuburn) olmak üzere toplam 28 kombinasyon yer almıştır. Kombinasyonlardaki klon anacına göre 3 farklı dikim sıklığı
(4X2, 4X3 ve 4X5 m) kullanılmıştır. 2002-2006 yılları arasında anaç/çeşit kombinasyonlarının verim değerleri (kg/ağaç ve kg/da) alınmıştır. 2006 yılında her kombinasyonun gövde kesit alanları (cm2 ) ve taç hacimleri (m3 ) ölçülmüş, birim kesit alana (g/cm2 ) ve birim taç hacmine (kg/m3 ) düşen kümülatif verimler de hesaplanmıştır. Alınan değerlere istatistiki analiz uygulanarak farklılıklar ortaya konmuştur. Bu çalışma ile klonal elma anaçlarının, bazı elma çeşitlerinin bitkisel gelişimi ve verimliliği üzerine etkisi belirlenmiştir.Böylece Orta Karadeniz Bölgesinde klasik meyveciliktem modern meyveciliğe geçişte klonal anaç seçiminde, dikim sıklıklarının belirlenmesinde ve kombinasyonların oluşturulmasında üreticiler için gerekli veriler sağlanmıştır

Published
2019-07-12
How to Cite
KAPLAN, N., & MACİT, İdris. (2019). Samsun Koşullarında Bazı Elma Çeşitlerinin Bitkisel Gelişimi ve Verimliliği Üzerine Elma Klon Anaçlarının Etkisi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 159-166. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/58
Section
Research Articles