Kalsi̇yum Klori̇t Uygulamasının ‘Amasya’ (Mi̇sket) Elma Çeşi̇di̇nde Acı Benek Oluşumu Üzeri̇ne Etkisi

  • Yusuf YANAR
  • Resul GERÇEKÇİOĞLU
Keywords: Misket, Acı benek, Kalsiyum

Abstract

Bu çalışma ‘Amasya’ misket elma çeşidinin meyve kalitesi ve acı benek hastalığı üzerine dört farklı kalsiyum klorit dozunun etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Dört farklı kalsiyum klorit dozu (100 g, 300 g, 500 g, ve 700 g/ 100 lt su) ve kontrol olarak su üç tekerrürlü olarak meyve
bağlama ve bir ay sonra olmak üzere iki kez uygulanmıştır. Meyveler hasad edildikten sonra oda sıcaklığında depolanmıştır. Acı benek oranları ve meyve kalite parametreleri (suda çözünebilir kuru madde, pH, sertlik vb) belirlenmiştir. Kuru madde miktarı ve sertlik açısından kalsiyum
uygulamaları ve kontrol arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Fakat kontroldeki ağırlık kaybı kalsiyum klorit uygulamalarından istatistiki olarak önemli düzeyde fazla olmuştur. Yine kontroldeki acı benek oranı (%28) kalsiyum klorit uygulanan meyvelerden (%12) daha
yüksek olmuştur. Mevcut çalışma sonuçlarına göre üretim döneminde yapılan kalsiyum klorit uygulaması acı benek oranını azaltmakta ve meyve kalitesini artırmaktadır.

Published
2019-07-12
How to Cite
YANAR, Y., & GERÇEKÇİOĞLU, R. (2019). Kalsi̇yum Klori̇t Uygulamasının ‘Amasya’ (Mi̇sket) Elma Çeşi̇di̇nde Acı Benek Oluşumu Üzeri̇ne Etkisi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 111-113. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/66
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>