Trabzon İli Yomra İlçesinde Yetişen Yomra Elmasının Pomolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

  • Ali İSLAM
  • Zeki BOSTAN
  • Erdal YILMAZ
Keywords: Yomra, partenokarpi, tohum, meyve, genetik kaynaklar

Abstract

Bu araştırma 2007 ve 2008 yıllarında Yomra (Trabzon) ekolojisinde yetişen Yomra elması tipleri üzerinde yürütülmüştür. Toplam 54 tipin pomolojik özellikleri incelenmiştir. 2007 ve 2008 yılı ortalamalarına göre tiplerin meyve ağırlığı, meyve eni ve meyve boyu değerleri sırasıyla
91,77g, 63,07 mm ve 52,25 mm, meyve eti sertliği ve SÇKM değerleri ise sırasıyla 8,25 kg/cm2 ve 13,65 brix bulunmuştur. Ortalama tohum sayısı 0,39 olup tiplerin partenokarpiye meyilli olduğu saptanmıştır. Meyve renginin güneşlenme ile arttığı ve yeşil üzerine bordo-kırmızı renk oluştuğu
gözlenmiştir. Araştırma sonucunda iyi tiplere işaret edilmiştir.

Published
2019-07-12
How to Cite
İSLAM, A., BOSTAN, Z., & YILMAZ, E. (2019). Trabzon İli Yomra İlçesinde Yetişen Yomra Elmasının Pomolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 107-110. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/67
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)