Antalya Bölgesi̇nde Elma Yeti̇şti̇ri̇len Toprakların Veri̇mli̇li̇k Durumlarının İncelenmesi

  • Cevdet F. ÖZKAN
  • Ahmet E. ARPACIOĞLU
  • Nuri ARI
  • E. Işıl DEMİRTAŞ
  • Filiz Ö. ASRİ
Keywords: Antalya Bölgesi, elma, toprak verimliliği

Abstract

Bu çalışma, Antalya bölgesinde elma yetiştirilen bahçe topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini incelemek ve bitki besleme ile ilgili sorunlarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Antalya ilinde yoğun olarak elma yetiştiriciliği yapılan ilçelerdeki bahçelerden alınan 203 adet
toprak örneği materyal olarak kullanılmıştır. Toprak örneklerinde, pH, EC, kireç, bünye, organik madde, alınabilir P, K, Ca, Mg analizleri yapılmış ve analiz sonuçları sınır değerleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; toprak örneklerinin organik madde içeriği düşük olup, tuzluluk sorunu yoktur. Genel olarak tınlı, killi tınlı, milli tınlı ve killi bünyeye sahiptir. Yüksek oranda kireç içeren bahçe toprakları, hafif alkali ve alkali karakterlidir. Toprak örneklerinin bitki besin elementi içeriği incelendiğinde ise, genel olarak alınabilir P ve K düzeyinin orta ve yüksek, Mg’un yüksek, alınabilir Ca miktarının ise orta ve iyi
düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Published
2019-07-12
How to Cite
ÖZKAN, C. F., ARPACIOĞLU, A. E., ARI, N., DEMİRTAŞ, E. I., & ASRİ, F. Ö. (2019). Antalya Bölgesi̇nde Elma Yeti̇şti̇ri̇len Toprakların Veri̇mli̇li̇k Durumlarının İncelenmesi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 95-99. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/69
Section
Research Articles