Farklı Sulama Programlarının M9 Anacına Aşılı Granny Smith Elma Ağaçlarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

  • Şerife ÇAY
  • Ali Fuat TARI
  • Nazmi DİNÇ
  • Salih BİTGİ
  • Aynur ÖZBAHÇE
  • Çetin PALTA
  • Oktay OKUR
Keywords: M9, Granny Smith elma, damla sulama, sulama programı, su tüketimi.

Abstract

Bu çalışmada Konya Ovası koşullarında M9 anacına aşılı Granny Smith elma ağaçlarının damla sulama sistemiyle sulanması durumunda uygun sulama programının saptanması amaçlanmıştır. Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde 3 yinelemeli olarak yürütülen
denemede sulama gün aralığı ana parsellerde, sulama düzeyleri ise alt parsellerde yer almıştır. Deneme 1999 yılında bahçe tesisi ile başlamış olup 2000 yılında konulu uygulamalara başlanmıştır. Farklı sulama programlarının verim üzerine etkisi 2003 yılına kadar görülmemiş olup, genç elma ağaçlarının verime yatma sürelerine kadar Kcp=0.40 katsayısı ile sulanması önerilmiştir. Verim yıllarına göre değerlendirildiğinde, 6 günlük sulama aralığında Kcp=1.00 sulama katsayısına göre sulama uygulanması önerilmiştir. Önerilen konuda 200–252 mm sulama suyu kullanılmış ve bitki su tüketimi 294 ve 394mm olarak ölçülmüştür. Verim yönünden homojenlik testi ile değerlendirilen 2003, 2005 ve 2007 yıllarında önerilen konuda elde edilen verimler sırasıyla 13.90 kg/ağaç, 37,56 kg/ağaç ve 30,76 kg/ağaç olarak elde edilmiştir. Kcp=1.00 katsayısına göre sulama suyu uygulanan konulardan daha fazla sayıda ve I. Sınıf kalite oranı yüksek meyveler elde edilirken, Kcp=0.40 katsayısına göre sulama suyu uygulanan konulardan suda çözünebilir kuru madde oranı yüksek meyveler elde edilmiştir. Meyve eti sertliği, meyve pH’sı ve malik asit miktarları deneme konularından etkilenmemiştir.

Published
2019-07-12
How to Cite
ÇAY, Şerife, TARI, A. F., DİNÇ, N., BİTGİ, S., ÖZBAHÇE, A., PALTA, Çetin, & OKUR, O. (2019). Farklı Sulama Programlarının M9 Anacına Aşılı Granny Smith Elma Ağaçlarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 73-79. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/72
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)