Bazı Elma Çeşitlerinin Marmara Bölgesinde Yapılan Adaptasyon Çalışmaları

  • M. Emin AKÇAY
  • Adnan DOĞAN
  • Masum BURAK
  • A. Semih YAŞASIN
Keywords: Elma, Çeşit, Marmara Bölgesi, Adaptasyon

Abstract

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde 1964–2006 yılları arasında devamlılık gösteren “Yerli ve Yabancı Elma Çeşitlerinin Seçimi” isimli 5 projenin ortak değerlendirmesi bu çalışmada verilmeye çalışılmıştır. Toplam 115 elma çeşidi üzerinde, fenolojik gözlemler ve
pomolojik ölçümler yapılmış, verim değerleri alınmış ve ağaçların morfolojik gelişmeleri belirlenmiştir. Çeşitler verim, verimin düzenliliği, hasat önü dökümü, erkencilik, meyve iriliği, renk, tat (kalite) ve meyve eti sertliği yönünden, değiştirilmiş “Tartılı-Derecelendirme” yöntemi ile değerlendirilmiştir. Marmara Bölgesi ve benzer ekolojik şartlarında ekonomik olarak yetiştirilmek üzere 27 elma çeşidi (Yazlık, Güzlük ve Kışlık) ülke üreticisinin kullanımına sunulmuştur.

Published
2019-07-12
How to Cite
AKÇAY, M. E., DOĞAN, A., BURAK, M., & YAŞASIN, A. S. (2019). Bazı Elma Çeşitlerinin Marmara Bölgesinde Yapılan Adaptasyon Çalışmaları. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 65-71. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/73
Section
Research Articles