Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Elma Çeşitlerinde Stoma Morfolojilerinin Araştırılması

  • Cevriye MERT
  • Erdoğan BARUT
  • Tuğba UYSAL
Keywords: Elma, M9, MM106, MM111, stoma

Abstract

Bu araştırma, anaçların bazı elma çeşitlerinin yaprak stoma yoğunluğu ve boyutları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla M9, MM106 ve MM111 anaçları üzerine aşılı ‘Vista Bella’, ‘Mondial Gala’, ‘Fuji’ ve ‘Granny Smith’ elma çeşitleri bitki materyali olarak
kullanılmıştır. Yaprakların alt yüzeylerinden alınan örnekler mikroskop altında incelenmiştir. Elma çeşitlerinde stomalar yaprağın alt yüzünde, hipostomatik yaprak tipinde olduğu ve bazı çeşitlerde anaçların, stoma yoğunluğu ile boyutları üzerine etkisi önemli bulunmuştur. M9 anacı üzerine
aşılı çeşitlerin yapraklarında stoma yoğunluğu en yüksek bulunmuş, bunu MM106 ve M111 anaçları takip etmiştir. Stoma yoğunluğu artarken, stoma boyutlarında azalma görülmüştür. Ayrıca çeşitler arasında da stoma yoğunluğu ve boyutları bakımından farklılıkların olduğu belirlenmiştir.

Published
2019-07-12
How to Cite
MERT, C., BARUT, E., & UYSAL, T. (2019). Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Elma Çeşitlerinde Stoma Morfolojilerinin Araştırılması. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 61-64. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/74
Section
Research Articles