Çanakkale’de Bulunan Bodur Elma Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi

  • Murat ŞEKER
  • Mustafa SAKALDAŞ
  • Arda AKÇAL
  • Mehmet Ali GÜNDOĞDU
  • Alper DARDENİZ
  • Hasan ÖZCAN
Keywords: Yaprak analizi, toprak analizi, GIS, gübreleme programı, bodur anaç

Abstract

Çanakkale, ülkemizde önemli elma üretim bölgelerinden biridir. Yörede elma yetiştiriciliği Merkez ilçenin yanında Bayramiç, Lâpseki ve Biga ilçelerinde gerçekleştirilmekte ve yüksek kaliteli meyveler elde edilmektedir. Son yıllarda bodur elma yetiştiriciliğine olan ilgi sürekli artış
içindedir. Elma bahçelerinde beslenme sorunları ile sıklıkla karşılaşılmakta ve bu bahçelerde düşük meyve verimi, aşırı meyve dökümü, küçük meyve oluşumu ve ağaç sağlığında bozulmalar izlenmektedir. Bu araştırma, ekonomik verim çağındaki bodur elma bahçelerindeki beslenme
sorunlarının belirlenmesi amacıyla 2006 ve 2007 yıllarında yürütülmüştür. Bahçe sörveyi yöntemine göre seçilen 17 elma bahçesinden toprak ve yaprak örnekleri alınarak analizleri gerçekleştirilmiş ve sonuçlar topluca değerlendirilmiştir. Yaprak analizlerinde N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Fe, Mn, Mo ve Zn düzeyleri saptanmış, toprak analizleri ile elektriksel iletkenlik (EC), CaCO3, pH, organik madde miktarı ile toprak tipi belirlenmiştir. Elde edilen veriler, Arcview 3.2.v. GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) yazılımı ile değerlendirilerek yöresel dağılım incelenmiştir. Yaprak ve toprak analizleri ile elde edilen sonuçlar topluca değerlendirildiğinde, yörede bulunan elma bahçelerinde orta ve yüksek derecelerde beslenme sorunlarının olduğu görülmüştür. Yapraklarda N, P, K, Ca, Mg, B, Fe ve Zn elementlerinin düzeyi dikkate alındığında, aynı çeşit içinde dahi önemli farklılıklar
olduğu belirlenmiştir. Yörede toprak tipinin farklılık göstermesi, bahçelerde geleneksel uygulamaların yapılması ve kullanılan çeşitlerin farklılığı nedenleriyle, toprak ve yaprak analizlerine dayalı gübreleme programları ile uzun süreli ve kapsamlı çalışmaların geliştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Published
2019-07-12
How to Cite
ŞEKER, M., SAKALDAŞ, M., AKÇAL, A., GÜNDOĞDU, M. A., DARDENİZ, A., & ÖZCAN, H. (2019). Çanakkale’de Bulunan Bodur Elma Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 31-36. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/79
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)