Amasya ve Granny Smith Elma Çeşitlerinin Raf Ömrü Sürecince Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

  • Ebubekir ALTUNTAŞ
  • Cemal KAYA
  • Mehmet YILDIZ
  • Oğuz TEKELİOĞLU
Keywords: Elma, Amasya, Granny Smith, raf ömrü, fiziko-mekanik özellikler

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Tokat ekolojik şartlarında yetiştirilmiş olan Amasya ve Granny Smith elma çeşitlerinin 3 aylık depolama sonrası raf ömrü süresince fiziko-mekanik özelliklerini belirlemektir. Denemede, iki elma çeşidinin; 0, 7, 14, 21 ve 28 günlük raf ömrü süresince fiziksel
özellikleri (boyut özellikleri, küresellik, yüzey alanı, % ağırlık kaybı; mekanik özellikleri (kopma kuvveti, özgül deformasyon, kopma enerjisi ve kopma için gerekli olan güç) ile beraber suda çözünebilir kuru madde (Briks) değerlerinin değişimleri incelenmiştir. Elmaların boyutları (geometrik ortalama çap); 0 ve 28 gün arasındaki raf ömrü süresine göre; Amasya çeşidinde, 58,88-58,91 mm ve Granny Smith çeşidinde ise 60,87-60,10 mm arasında değişmiştir. Raf ömrü süresince, küresellik değerleri de Amasya çeşidinde, 1,047-1,060 ve Granny Smith çeşidinde ise 1,056-1,034 arasında değişmiştir. Kopma kuvveti ve özgül deformasyon değerleri sırasıyla, Amasya çeşidinde 509,2-331,0 N; %39,07-29,1 ve Granny Smith çeşidinde 498,3-231,7 N; %92,1-35,1 arasında değişmiştir. Briks değerleri ise Amasya çeşidinde %11,98-12,70 ve Granny Smith çeşidinde ise %12,48-11,90 arasında değişmiştir. Granny Smith elma çeşidinde depolama sonrası raf ömrü süresinin mekanik özellikler ve Briks değerleri üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur(P<0.01).

Published
2019-07-12
How to Cite
ALTUNTAŞ, E., KAYA, C., YILDIZ, M., & TEKELİOĞLU, O. (2019). Amasya ve Granny Smith Elma Çeşitlerinin Raf Ömrü Sürecince Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 7-13. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/82
Section
Research Articles