Türkiye’de Su Kaynakları Yönetiminin Değerlendirilmesi

Abstract views: 5051 / PDF downloads: 4521

Authors

  • Turhan AKÜZÜM
  • Belgin ÇAKMAK
  • Zeki GÖKALP

Keywords:

Su kaynakları, su yönetimi, Su Çerçeve Direktifi, sürdürülebilir su kullanımı, Avrupa Birliği.

Abstract

Türkiye, su kaynaklarının kıt olduğu bir bölgede Ortadoğu’da yer almaktadır. 2000’li yıllardan önce su zengini kabul edilebilecek durumda iken, günümüzde su sıkıntıları yaşayan ülkeler grubunda bulunmaktadır. Su yönetimindeki yanlışlar, uygulanan su politikaları, artan nüfusla birlikte tüm sektörlerde artan su talebi, küresel iklim değişikliği, su sorununun nedenleri olarak belirtilmektedir. Türkiye’de AB’ne uyum çalışmaları kapsamında, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ile ilgili önemli adımlar atılmaktadır. Bunlardan en önemlisi, AB tarafından kabul edilen Su Çerçeve Direktifinin (SÇD) ülke koşullarına adapte edilmesidir. SÇD’nin esaslarından biri de uluslararası entegre havza yönetimidir. Ülkemizde SÇD’ne uyum kapsamında su yönetimi ile ilgili mevcut mevzuat gözden geçirilmeli ve gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ülkemizde “Su Yönetimi” konusunda görev, yetki ve sorumlulukları bulunan kuruluşların çalışma konularında örtüşmeler bazılarında ise belirsizlikler bulunmaktadır. Türkiye’de su yönetiminde başlıca problemler; kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği eksikliği, kaynak yetersizliği, etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi eksikliği ve veri tabanı eksikliği olarak sıralanabilir. Ülkemizde su kaynakları ile ilgili çok sayıdaki kanun, yönetmelik ve tüzük yeniden değerlendirilmelidir. Su kaynaklarını havza ölçeğinde bütüncül olarak yönetecek ve planlayacak, sorunları
önleyecek, ihtiyaçlarımızı karşılayacak, ulusal çıkarlarımızı ön planda tutacak, yeni teknolojilerle uyumlu bir “Su Yasası” hazırlanmalıdır. Bu çalışmada, ülkemizde su kaynakları yönetimi ve sorunları Avrupa Birliği’ne uyum süreci dikkate alınarak tartışılmış ve öneriler verilmiştir

Downloads

Published

2019-07-12

How to Cite

AKÜZÜM, T., ÇAKMAK, B., & GÖKALP, Z. (2019). Türkiye’de Su Kaynakları Yönetiminin Değerlendirilmesi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 3(1), 67–74. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/86

Issue

Section

Research Articles