[1]
KAYMAZ, Çağlar K. and BİRİNCİ, S. 2019. Agriturizm ve Agroturizmin TaTuTa (Tarım-Turizm-Takas) Kapsamında Değerlendirilmesi ve Uzundere-Tortum İlçelerinde Kırsal Kalkınmaya Etkisi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences. 1, 2 (Aug. 2019), 115–126.