(1)
DÜZDEMİR, O.; YANAR, Y.; YAZICI, S.; AKDAĞ, C. Nohut (Cicer Arietinum L.)’da Bi̇tki̇de Tane Veri̇mi̇ Ile Bazı Bi̇tki̇sel Özelli̇kler Arasındaki̇ İli̇şki̇leri̇n Belirlenmesi. IJANS 2019, 1, 55-61.