(1)
KAYMAZ, Çağlar K.; BİRİNCİ, S. Agriturizm Ve Agroturizmin TaTuTa (Tarım-Turizm-Takas) Kapsamında Değerlendirilmesi Ve Uzundere-Tortum İlçelerinde Kırsal Kalkınmaya Etkisi. IJANS 2019, 1, 115-126.