KAYMAZ, Çağlar K., & BİRİNCİ, S. (2019). Agriturizm ve Agroturizmin TaTuTa (Tarım-Turizm-Takas) Kapsamında Değerlendirilmesi ve Uzundere-Tortum İlçelerinde Kırsal Kalkınmaya Etkisi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1(2), 115–126. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/430