UÇGUN, K., ATASAY, A., AKGÜL, H., AY, Z., KÜÇÜKYUMUK, C., KOÇAL, H., BaKICI, S., KAYMAK, S., ÖZONGUN, Şerif, GARGIN, S., & AKPINAR, Çağdaş. (2019). MM 106 Elma Klon Anacında Mikoriza Uygulamalarının Bitki Gelişimine Etkileri. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 187-192. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/54