UÇGUN, Kadir, Adem ATASAY, Hüseyin AKGÜL, Zekeriya AY, Cenk KÜÇÜKYUMUK, Hakkı KOÇAL, Salih BaKICI, Suat KAYMAK, Şerif ÖZONGUN, Seçkin GARGIN, and Çağdaş AKPINAR. 2019. “MM 106 Elma Klon Anacında Mikoriza Uygulamalarının Bitki Gelişimine Etkileri”. International Journal of Agricultural and Natural Sciences 2 (2), 187-92. https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/54.