Agriturizm ve Agroturizmin TaTuTa (Tarım-Turizm-Takas) Kapsamında Değerlendirilmesi ve Uzundere-Tortum İlçelerinde Kırsal Kalkınmaya Etkisi

Abstract views: 527 / PDF downloads: 776

Authors

  • Çağlar Kıvanç KAYMAZ
  • Salih BİRİNCİ

Keywords:

Agriturizm, Agroturizm, TaTuTa, Kırsal Kalkınma, Tortum, Uzundere

Abstract

Günümüzde kırsal turizm faaliyetleri içerisinde eko-agriturizm (tarım) ve eko-agroturizm (çiftlik) ayrı bir öneme sahiptir. Dünyada ekolojik tarıma ve kırsal alanların kalkınma sorununa yönelik çözüm olarak görülen bu iki turizm türünün en önemli faydası tarımsal üretimin desteklenmesine paralel olarak turizmin geliştirilmesine yönelik bir amaç doğrultusunda kırsal alanların kalkınmasına katkıda bulunmasıdır. Bu kapsamda ülkemizde son yıllarda giderek yaygınlaşmaya başlayan “TaTuTa”, Buğday Derneği tarafından yürütülen “Ekolojik Çiftliklerde Tarım, Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası” projesinin kısa adı olup, kırsal turizm uygulamalarına örnek teşkil etmektedir. 2004 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Küresel Çevre Fonu (GEF) ve Küçük Destek Programı (SGP) fonlarıyla gerçekleştirilen projeye birçok kuruluş ve dernek tarafından destek verilmiştir. Ülkemizde sayıları her geçen gün artan TaTuTa çiftlikleri bugün 91’e kadar ulaşmıştır. İki farklı şekilde faaliyet gösteren TaTuTa çiftliklerinde, bir taraftan gönüllü kabul ederek çiftlik işlerinde bu insanlardan faydalanılmakta ve hiçbir şekilde ücret alınmamakta, diğer taraftan doğal çevre ve sosyokültürel özellikleriyle ön plana çıkan çiftliklerde konuk olarak ziyaretçiler ağırlanmakta ve turizm konusunda konaklama başta olmak üzere çeşitli şekillerde hizmet sunulmaktadır. Bu kapsamda Erzurum ili Uzundere-Tortum ilçelerinde bulunan üç adet TaTuTa çiftliği çalışma konusu olarak belirlenmiş ve kırsal kalkınma üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Arazi gözlemleri ve işletme sahipleriyle yapılan görüşmeler neticesinde kırsal alanların sosyoekonomik gelişiminde bu projenin etkisinin oldukça fazla olduğu tespit edilmiş olup, kırsal kalkınmada bu projenin daha geniş alanlara yayılmasının gerekliliği kanısına varılmıştır.

Downloads

Published

2019-08-09

How to Cite

KAYMAZ, Çağlar K., & BİRİNCİ, S. (2019). Agriturizm ve Agroturizmin TaTuTa (Tarım-Turizm-Takas) Kapsamında Değerlendirilmesi ve Uzundere-Tortum İlçelerinde Kırsal Kalkınmaya Etkisi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1(2), 115–126. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/430

Issue

Section

Research Articles