Tuz Stresinin Ayçiçeğinin (Helianthus annuus L.) Fide Gelişimi Üzerine Etkisi

Abstract views: 140 / PDF downloads: 138

Authors

  • Ousmane SADOU
  • Murat AYCAN
  • Mehdi TAHER
  • Mustafa KAYAN
  • Mustafa YILDIZ

Keywords:

Ayçiçeği, tuz stresi, morfolojik karakter, fizyolojik karakter

Abstract

Günümüzde yaygın olarak görülen tuzluluk problemi, dünyadaki toplam karasal alanın %7’sini etkilemektedir. Önümüzdeki çeyrek yüzyıl içerisinde tarım alanlarının %30’unun tuzdan etkileneceği bildirilmektedir. Bu araştırmada farklı tuz (NACl) konsantrasyonlarının (0-kontrol, 50, 150 ve 250 mM) ayçiçeğinin fide gelişim döneminde morfolojik ve fizyolojik karakterler üzerine etkisi araştırılmıştır. Morfolojik karakterler olarak; bitki boyu, bitki yaş ve kuru ağırlıkları, ikincil ve üçüncül yaprakların alanı ile fizyolojik olarak; klorofil kapsamları, süperoksit dismutaz (SOD), glutatiyon redüktaz (GR), askorbat peroksidaz (APX) ve katalaz (CAT) aktiviteleri belirlenmiştir. Artan tuz konsantrasyonu bitki boyu, kök uzunluğu ve yaprak alanının azalmasına neden olmuştur. Klorofil kapsamları bakımından en yüksek değerler 250 mM tuz konsantrasyonundan elde edilmiştir. Artan tuz konsantrasyonlarında katalaz (CAT) aktivitesi dışında tüm fizyolojik karakterler düşmüştür.

Downloads

Published

2019-08-02

How to Cite

SADOU, O., AYCAN, M., TAHER, M., KAYAN, M., & YILDIZ, M. (2019). Tuz Stresinin Ayçiçeğinin (Helianthus annuus L.) Fide Gelişimi Üzerine Etkisi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 9(1), 13–17. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/356

Issue

Section

Research Articles