Ankara İlinde “Granny Smith” Elma Çeşidinde Ekstrem Yaz İklimi Koşullarının Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

  • Hatice DUMANOĞLU
  • Veli ERDOĞAN
  • Ahmet AYGÜN
  • Javad JAVADİSABER
Keywords: elma, Granny Smith, Spur Granny Smith, güneş yanıklığı, verim

Abstract

Bu çalışma, yaz ayları sıcak ve kurak geçen karasal iklim koşullarında “Granny Smith” ve “Spur Granny Smith” elma çeşitlerinde meyve kalite özelliklerindeki kayıpların belirlenmesi amacıyla Ankara ilinde 2007 ve 2009 yıllarında yapılmıştır. Çalışmada M9 anacı üzerine aşılı “Granny
Smith” ve MM106 anacı üzerine aşılı “Spur Granny Smith” çeşitlerinin verim çağındaki ağaçları kullanılmıştır. Ağaç olumunda derilen meyvelerde güneş yanıklığı, meyve iriliği, meyve eti sertliği, kabuk rengi, suda eriyebilir toplam kuru madde (SETKM) ve titre edilebilir asitlik (TA) ile ağaç
başına verim incelenmiştir. Çalışmada, özellikle yaz ayları aşırı derecede sıcak ve kurak geçen 2007 yılı üzerinde durulmuş ve bu yıla ait bulgular 2009 yılı değerleri ile karşılaştırılmıştır. Güneş yanıklığı görülen meyve oranı 2007 yılında çok yüksek değerlere ulaşmış ve “Granny Smith” ve
“Spur Granny Smith” çeşitlerinde sırasıyla %47.4 ve %73.7 olarak belirlenmiştir. Bulgularımız belirtilen iklim özelliklerine sahip yörelerde kaliteli “Granny Smith” elma yetiştiriciliğinin riskli olduğunu ve ilave önlemlerin alınması zorunluluğunu vurgulamaktadır

Published
2019-07-12
How to Cite
DUMANOĞLU, H., ERDOĞAN, V., AYGÜN, A., & JAVADİSABER, J. (2019). Ankara İlinde “Granny Smith” Elma Çeşidinde Ekstrem Yaz İklimi Koşullarının Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 193-199. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/53
Section
Research Articles