Farklı Organik Materyal Uygulamalarının Granny Smith Elma Çeşidinin Performansı ve Yaprak Besin Maddesi İçeriği Üzerine Etkileri*

  • Yakup ÖZKAN
  • Feride YAMAN
Keywords: elma yetiştiriciliği, besin elementi, organik tarım, organik gübre

Abstract

Bu çalışma, günümüzde hızla gelişen organik yetiştiriciliğe bir adım olması, kimyasal gübrelere karşı organik gübrelerin etkilerinin belirlenmesi amacı ile yürütülmüştür. Çalışma, organik elma yetiştiriciliği ile ilgili olarak Tokat bölgesinde yapılan ilk çalışma olması bakımından önemlidir. Deneme, Tokat Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü’ne ait MM 106 anacı üzerine aşılı, 4 yaşındaki Granny Smith elma bahçesi kullanılarak, 2004-2005 yılları arasında yürütülmüştür. Araştırmada 12 değişik gübre programının (koyun gübresi, sığır gübresi, güvercin
gübresi, Ormin K, koyun gübresi+Ormin K, koyun gübresi+deniz yosunu, koyun gübresi+perl humus, koyun gübresi+Isr200+Crop-set, perl humus, amonyum sülfat+TSP, deniz yosunu, Isr2000+Cropset) Granny Smith elma çeşidinin performansı üzerine etkileri incelenmiştir.
Uygulamaların bitki gelişimine olan etkilerini görmek amacıyla ağaç başına verim ve verim etkinliği, yaprak sayısı, yaprak alanı ve yaprakta bulunan makro (N, P, K, Ca, Mg) ve mikro (Fe, Mn, Zn, Cu, Na) besin element durumları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar yaprak özellikleri
bakımından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. En yüksek verim 6,98 kg/ağaç ile koyun gübresi uygulamasından elde edilmiştir. Verim etkinliği değerlerinde ise 1.yıl 110,943 g/cm2 ile Perl humus uygulaması ilk sırada yer alırken, en düşük değer 29,465 g/cm2 ile Isr-2000+Crop-Set
uygulamasında görülmüştür. 2.yıl ise koyun gübresi en yüksek değeri vermiştir. Yaprakların makro element içerikleri bakımından koyun gübresi, koyun gübresi+OrminK, koyun gübresi+Perl humus ve güvercin gübresi; mikro element içerikleri bakımından ise Ormin K, koyun gübresi+Ormin K, deniz yosunu, amonyum sülfat+TSP uygulamalarında kontrole göre daha yüksek sonuçlar elde edilmiştir.

Published
2019-07-12
How to Cite
ÖZKAN, Y., & YAMAN, F. (2019). Farklı Organik Materyal Uygulamalarının Granny Smith Elma Çeşidinin Performansı ve Yaprak Besin Maddesi İçeriği Üzerine Etkileri*. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 123-132. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/63
Section
Research Articles