Slender Spindle (İnce İğ) Sistemi Uygulanmış Bazı Elma Çeşitlerinde Ağaç ve Meyve Özellikleri

  • Yakup ÖZKAN
  • Emine KÜÇÜKER
  • Çetin ÇEKİÇ
  • Bayram MEHDER
  • Ayşegül ÇAKIR
Keywords: Slender spindle, elma çeşitleri, meyve dalı sayısı, verim etkinliği, meyve ağırlığı

Abstract

Bu çalışma 2007-2009 yılları içerisinde GOÜ Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Bahçesi’nde yürütülmüştür. 2006 yılı Aralık ayında 3x1 m aralıkla dikilen fidanlara slender spindle (ince iğ) sistemi uygulanmıştır. Çalışmada M 9 anacına aşılı Gala, Golden Smothe, Golden Reinders,
Summer Red ve Jersey Mac elma çeşitlerinde sürgün ve meyve dalı sayısı, anaç ve çeşitte gövde kesit alanları, ağaç başına verim, verim etkinliği, meyvelerin kalite sınıflarına göre dağılımı, ortalama meyve ağırlığı, meyve kabuk rengi, meyve eti sertliği, suda çözünür kuru madde ve titre
edilebilir asitlik gibi vegetatif ve generatif gelişim kriterlerine ait gözlem ve ölçümler yapılmıştır.
Tüm çeşitler birlikte dikkate alındığında dikimden sonraki ilk yılda (2008) gövde kesit alanları; 391 mm2 (Jersey Mac) ile 227 mm2 (Summer Red), vegetatif sürgün sayısı; 10.58 (Jersey Mac) ile 8.69 (Golden Reinders) adet, toplam meyve dalı sayısı; 19.19 (Golden Smothe) ile 13.97
(Gala) adet arasında saptanmıştır. 2008 yılında Summer Red ve Jersey Mac çeşitleri dışında meyve elde edilemediği için meyve kalite ölçümleri bu iki çeşitte yapılmıştır. 2008 yılı verilerine göre ağaç başına verim; Summer Red çeşidinde 522 g, Jersey Mac’ta 864 g, ortalama meyve ağırlığı; Summer Red’te 141 g, Jersey Mac çeşidinde 164 g, meyve eti sertliği; Summer Red’te 7.5, Jersey Mac’ta 5.6 kg, SÇKM; Summer Red çeşidinde % 13.37, Jersey Mac’ta % 13.17 olarak saptanmıştır. Meyve kabuk rengi değerleri yönünden üst ve zeminde Lab değerleri dikkate alındığında Jersey Mac, Summer Red’e göre daha parlak ve kırmızı bulunmuştur.

Published
2019-07-12
How to Cite
ÖZKAN, Y., KÜÇÜKER, E., ÇEKİÇ, Çetin, MEHDER, B., & ÇAKIR, A. (2019). Slender Spindle (İnce İğ) Sistemi Uygulanmış Bazı Elma Çeşitlerinde Ağaç ve Meyve Özellikleri. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 137-143. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/61
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)