Nohut (Cicer arietinum L.)’da Bi̇tki̇de Tane Veri̇mi̇ ile Bazı Bi̇tki̇sel Özelli̇kler Arasındaki̇ İli̇şki̇leri̇n Belirlenmesi

Abstract views: 165 / PDF downloads: 87

Authors

  • Oral DÜZDEMİR
  • Yusuf YANAR
  • Sabriye YAZICI
  • Cevdet AKDAĞ

Keywords:

Nohut, Verim, Korelasyon Analizi, Path Analizi

Abstract

Bu çalışma nohutta bitkide tane verimi ile diğer bitkisel özellikler arasındaki ilişkileri ve yüksek verimli bitki tipini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tarla denemeleri 2007-2008 yılları vejetasyon döneminde, “Tesadüf Blokları Deneme Deseninde” üç tekerrürlü olarak Tokat ekolojik şartlarında yürütülmüştür.
Çalışmada bitkisel materyal olarak 29 adet yeni nohut hattı ile bir adet tescilli çeşit (Gökçe) kullanılmıştır. Araştırmada bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, ana dal sayısı, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, biyolojik verim, bitkide tane verimi, hasat indeksi ve 100 tane ağırlığı özellikleri incelenmiştir. Bitkide tane verimi ile biyolojik verim (0.961**), bitkide tane sayısı (0.937**), bitkide bakla sayısı (0.924**), hasat indeksi (0.696**), bitki boyu (0.526**) ve 100 tane ağırlığı (0.257**) arasında olumlu-önemli, ilk bakla yüksekliği (-0.110), ana dal sayısı (-0.061) arasında ise olumsuz-önemsiz ilişkiler saptanmıştır. Path analizi sonuçlarına göre de en yüksek pozitif doğrudan etkiler biyolojik verim (%65.11) ile hasat indeksinde (%30.51) belirlenmiştir. Diğer özellikler tane
verimi oluşumunda en yüksek dolaylı etkilerini biyolojik verim ile hasat indeksi üzerinden yapmışlardır. Bu sonuçlara göre, nohutta yüksek verimli bitki tipleri belirlenirken seleksiyon kriteri olarak biyolojik verim ve hasat indeksinin dikkate alınması uygun olacaktır.

Downloads

Published

2019-07-08

How to Cite

DÜZDEMİR, O., YANAR, Y., YAZICI, S., & AKDAĞ, C. (2019). Nohut (Cicer arietinum L.)’da Bi̇tki̇de Tane Veri̇mi̇ ile Bazı Bi̇tki̇sel Özelli̇kler Arasındaki̇ İli̇şki̇leri̇n Belirlenmesi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1(2), 55–61. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/14

Issue

Section

Research Articles

Most read articles by the same author(s)