Van Yöresi Elma Seleksiyonları 1: Peryodisite Göstermeyen Genotipler*

  • Tuncay KAYA
  • Fikri BALTA
Keywords: Elma, Periyodisite, Van, Seleksiyon

Abstract

Bu araştırma; Van Yöresi elma genetik kaynaklarının morfolojik ve pomolojik özelliklerinin tanımlanması amacıyla, Van Merkez, Edremit ve Gevaş ilçelerinde 2005, 2006 ve 2007 yıllarında yürütülmüştür. Çalışma ile bölgenin elma çeşit potansiyeli araştırılmış, incelenen 137 elma
genotipi içerisinden periyodisiteye eğilim yönüyle üstün ve ümitvar olanlar belirlenmiştir. İncelenen genotiplerden, izlemenin yapıldığı her üç yıl için tatminkâr düzeyde meyve alınanlar ‘periyodisite göstermeyen genotipler’ olarak tanımlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; incelenen 137 elma genotipinden 11 tanesi (VANEL-012, VANEL-041, VANEL-042, VANEL-062, VANEL-063, VANEL-067, VANEL-068, VANEL-069, VANEL-071, VANEL-129, VANEL-134) periyodisite göstermeyerek her üç yılda da meyve vermiştir. Seçilen elma genotiplerinde ortalama olarak meyve eti sertliği 15,06 – 29,90 libre, meyve ağırlığı 92,18 – 310,99 gr, meyve çapı 65,85 – 94,99
mm, suda çözünebilir kuru madde miktarı % 10,20 – 15,77 olarak tespit edilmiştir. Seçilen 11 elma genotipinde tam çiçeklenmeden hasada kadar geçen gün sayısı en kısa 102 gün ve en uzun 150 gün olarak gerçekleşmiştir. Hasat başlangıcı ise en erken 22 Ağustos ve en geç 10 Ekim olarak
belirlenmiştir.

Published
2019-07-12
How to Cite
KAYA, T., & BALTA, F. (2019). Van Yöresi Elma Seleksiyonları 1: Peryodisite Göstermeyen Genotipler*. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(2), 25-30. Retrieved from https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/80
Section
Research Articles